Blogg

Blogg 2017-11-13T18:48:43+00:00
Vi lever i en tid då digital transformation är en av de viktigaste förändringarna för moderna företag. I vår blogg Transforming.Business förklarar vi hur företag och IT-chefer kan skapa framgång i den digitala transformationen.
Följ vår blogg genom att ange din e-postadress nedan. Vi kommer då att hålla dig regelbundet uppdaterad. 

Att utveckla din organisation kräver att du utvecklar dina medarbetare

I den digitala värld vi lever i, där användarupplevelse sätts i fokus, påverkas leveransmodeller, arbetsprocesser och lösningar. Rädslan att halka efter och inte hänga med upplevs som ett större hot för både medarbetaren och ledning. Frågor som kan uppstå är: Hur säkerställer man att medarbetarna och organisationen fortsätter leverera? [...]

Digitalisering av Socialt Arbete

Idag har begreppet bytts ut mot E-förvaltning vilket passar bättre in på vad det handlar om. Hur man kan förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag samt underlätta för medborgarna att få tillgång till information och aktivt delta i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen. Förändringarna innebär ökad IT-användning och [...]

Load More Posts