Hem 2017-11-07T12:54:35+00:00

EVENEMANG

Ta del av vår kunskapsbas genom att besöka våra evenemang. Det är ett perfekt sätt att få en djupare förståelse för hur du kan använda IT som ett medel för att lyckas med företagsomvandlingen och samtidigt ansluta dig till vårt community och få ett större nätverk.

Ange din e-postadress om du vill hålla dig uppdaterad när vi publicerar nya evenemang och aktiviteter. Tryck sedan på Skicka.

Klicka på knappen nedan om du vill se våra evenemang.

Se våra evenemang
2017-11-01T09:22:05+00:00

Utmaningar inom digitalisering

Alla pratar om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Gartner menar till och med att den har ”... flyttats från periferin till händelsernas centrum och skapar vinnare och förlorare inom alla branscher och geografiska områden”. Förutom detta har vi utmaningar som ”Internet of Things”, ”smarta maskiner”, ”kontextrika system”, osv.

2017-11-01T09:22:06+00:00

Implementering av tjänstemodeller

Brist på bra, effektiva och implementerade tjänstemodeller för levererade tjänster medför ofta onödiga kvalitetsproblem och störningar i tjänsteleveransen, vilket kan leda till missnöjda kunder. En tjänstemodell beskriver hur tjänsteleverantörernas tjänstetillgångar interagerar med kundernas tillgångar och därmed skapar värde i kundernas verksamhet.

Att utveckla din organisation kräver att du utvecklar dina medarbetare

I den digitala värld vi lever i, där användarupplevelse sätts i fokus, påverkas leveransmodeller, arbetsprocesser och lösningar. Rädslan att halka efter och inte hänga med upplevs som ett större hot för både medarbetaren och ledning. Frågor som kan uppstå är: Hur säkerställer man att medarbetarna och organisationen fortsätter leverera? [...]

Digitalisering av Socialt Arbete

Idag har begreppet bytts ut mot E-förvaltning vilket passar bättre in på vad det handlar om. Hur man kan förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag samt underlätta för medborgarna att få tillgång till information och aktivt delta i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen. Förändringarna innebär ökad IT-användning och [...]