Hem 2018-06-01T16:22:50+00:00

Undersökning digital transformation i Sverige

Ladda ner vår undersökning och ta del av den temperaturmätning byBrick Management gjort av den digitala transformationen inom svenskt näringsliv och offentlig sektor.
TILL UNDERSÖKNING

EVENEMANG

Ta del av vår kunskapsbas genom att besöka våra evenemang. Det är ett perfekt sätt att få en djupare förståelse för hur du kan använda IT som ett medel för att lyckas med företagsomvandlingen och samtidigt ansluta dig till vårt community och få ett större nätverk.

Ange din e-postadress om du vill hålla dig uppdaterad när vi publicerar nya evenemang och aktiviteter. Tryck sedan på ”Registrera”.

Klicka på knappen nedan om du vill se våra evenemang.

Se våra evenemang
2018-05-31T13:09:20+00:00

Utmaningar inom digitalisering

Alla pratar om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Gartner menar till och med att den har ”... flyttats från periferin till händelsernas centrum och skapar vinnare och förlorare inom alla branscher och geografiska områden”. Förutom detta har vi utmaningar som ”Internet of Things”, ”smarta maskiner”, ”kontextrika system”, osv.

2018-05-24T20:51:58+00:00

Implementering av tjänstemodeller

Brist på bra, effektiva och implementerade tjänstemodeller för levererade tjänster medför ofta onödiga kvalitetsproblem och störningar i tjänsteleveransen, vilket kan leda till missnöjda kunder. En tjänstemodell beskriver hur tjänsteleverantörernas tjänstetillgångar interagerar med kundernas tillgångar och därmed skapar värde i kundernas verksamhet.

Del 2/3 – Att välja en sourcingpartner

I takt med att affärsverksamheten växer ökar komplexiteten i IS/IT och att upprätthålla kontroll över kvalitet och kostnad förvandlas till en mer påtaglig risk. Behovet av specifik kompetens och dedicerad styrning ökar, till kostnader som minskar kärnverksamhetens tillgängliga resurser. Outsourcing är svaret; genom att överlåta IS/IT miljön till professionella leverantörer garanteras skalekonomi och därmed rätt kompetens och standardprocesser till förutsägbara kostnader. Partner /ˈpɑːt.nər/ verb En person eller grupp som deltar med en annan eller andra i att [...]

Vad är verksamhetsutveckling?

Termen verksamhetsutveckling används ganska mycket i olika sammanhang. Men det finns en stor osäkerhet om vad det egentligen är och vad det betyder? Ett sätt att beskriva det är förmågan att hantera förändringar i omvärlden kopplat till den egna verksamheten i kombination med hantering av interna förändringsbehov. Det kan faktiskt inkludera allt som händer runt om och i en verksamhet, både i mindre och större delar. Utveckling = framgång? När man arbetar med sin utveckling så baseras den på [...]

Del 1/3 – Definition av en outsourcing strategi

I takt med att affärsverksamheten växer ökar komplexiteten i IS/IT och att upprätthålla kontroll över kvalitet och kostnad förvandlas till en mer påtaglig risk. Behovet av specifik kompetens och dedicerad styrning ökar, till kostnader som minskar kärnverksamhetens tillgängliga resurser. Outsourcing är svaret; genom att överlåta IS/IT miljön till professionella leverantörer garanteras skalekonomi och därmed rätt kompetens och standardprocesser till förutsägbara kostnader. Outsource /aʊtˈsɔːs/ verb outsourcing Erhålla (vara eller tjänst) genom kontrakt med en extern leverantör [...]

Utmaningar med digitaliseringen – och 4 råd att ta med i ditt vägval

Som vi tidigare har konstaterat i mina senaste två blogginlägg så är digitaliseringen här. Trenden är dock inte ny, även om många fler nu pratar om det som en del av vardagen. Från det att Internet kom in i våra liv har vi sakta sett digitaliseringen växa och ta form. Från TV-n i vardagsrum finns den nu även i våra bilar, våra badrum och i vårt kök. Den finns på vårt gym, i våra beteenden och i våra fantasier, [...]

Digitalt utanförskap, den nya klassfrågan?

För dom allra flesta av oss är tillgången till digital information och lösningar en naturlig del av vardagen. Vi är idag ständigt uppkopplade och gör många av våra dagliga ärenden och aktiviteter via vår mobil eller en dator. Att betala räkningar och handla varor på nätet är vardagsmat och vi håller också kontakt med släkt och vänner via de sociala kanalerna som finns. Men det finns grupper i samhället som av olika anledningar inte är inkluderade digitalt. Första reaktionen [...]