Införa tjänstemodeller – så gör du

Införa tjänstemodeller – så gör du

En Guide då du ska införa tjänstemodeller

När det uppstår kvalitetsproblem eller störningar i en tjänsteleverans beror det ofta på att det saknas en effektiv och ordentligt införd tjänstemodell. Och det drar ner kundnöjdheten, helt i onödan.

En tjänstemodell beskriver hur tjänsteleverantörens erbjudande samverkar med kundens tillgångar och hur denna samverkan kan utveckla värde för kundens affär. Modellen visualiserar också tjänstens struktur och dynamik. Ett annat namn är tjänstens leveransmodell. Som tjänsteleverantör måste vi förstå vad vi levererar och hur.

Införandet av en tjänstemodell börjar ofta med att ledningen identifierar vissa grundläggande behov. Om du vill veta mer kan du läsa vår guide då du ska införa tjänstemodeller här: 

Service Model Implementation

2018-05-24T21:51:53+00:00

Om författaren:

Rolf Norrman är senior rådgivare inom service management och delägare i byBrick Management. Rolf har stor erfarenhet av IT-ledning. Han hjälper företag att bli högklassiga tjänsteleverantörer genom att tillägna sig metodik inom service management. Inte genom att göra mer, utan genom att göra annorlunda – med service management som huvudsakligt ledningsverktyg. Besök Rolfs LinkedIn-profil.