Robotic Process Automation hos svenska kommuner – Avsnitt 6

Robotic Process Automation hos svenska kommuner – Avsnitt 6

I detta avsnitt pratar Ronald van Veen och Mats Hultman om hur Robotic Process Automation införs inom svenska kommuner. Hur framgångsrikt införandet har blivit varierar mycket. Vad är det som gör skillnaden mellan framgång och misslyckande i denna typ av digitaliseringsprojekt?

Vi ger dig vägledning och stöd i hur du ska jobba med dessa stora frågor. Många oss är mitt uppe i en snabb utveckling. Ge dig tid att reflektera och lyssna på de erfarenheter som Mats och Ronald har från sitt arbetet ute hos olika verksamheter.

Ladda ned vår infograf

Infografen visar de 8 områdena som bör ingå i en digitaliseringsstrategi samt hur de hänger ihop

2018-05-24T21:03:24+00:00

Om författaren:

Mats har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar på olika nivåer. Hans huvudsakliga inriktning är affärsutveckling och försäljning av komplexa lösningar och tjänster. Mats mål och passion är att ständigt hitta nya sätt att hjälpa företag och organisationer att bli mer framgångsrika. Besök Mats Linkedin-profil.