Inspelat webinar: Ett exempel på modern Portfolio Management 2017-03-07T13:08:09+00:00
Inspelat webinar: Trendrapport om Bimodal IT 2016 – Resultat & Diskussion 2017-11-01T09:22:05+00:00
Utmaningar inom digitalisering 2017-11-01T09:22:05+00:00
Implementering av tjänstemodeller 2017-11-01T09:22:06+00:00
Inspelat webinar: Tjänstehantering – utmaningar och lösningar i en virtuell IT-miljö 2017-11-01T09:22:08+00:00
Inspelat webinar: Anpassning av PMO för att stödja den bimodala modellen i syfte att driva på innovation 2017-11-01T09:22:08+00:00
Inspelat webinar: Varför ska man investera i tjänstemodeller och tjänstearkitektur? 2017-03-07T13:17:30+00:00
Inspelat webinar: Verkställande av strategi vid anpassning av PMO-hantering 2017-11-01T09:22:08+00:00