Inspelat webinar: Ett exempel på modern Portfolio Management 2018-05-24T20:45:58+00:00
Inspelat webinar: Trendrapport om Bimodal IT 2016 – Resultat & Diskussion 2018-05-24T20:45:21+00:00
Utmaningar inom digitalisering 2018-05-31T13:09:20+00:00
Implementering av tjänstemodeller 2018-05-24T20:51:58+00:00
Inspelat webinar: Tjänstehantering – utmaningar och lösningar i en virtuell IT-miljö 2018-05-24T20:57:18+00:00
Inspelat webinar: Varför ska man investera i tjänstemodeller och tjänstearkitektur? 2018-05-24T20:52:28+00:00
Inspelat webinar: Anpassning av PMO för att stödja den bimodala modellen i syfte att driva på innovation 2018-05-24T20:56:02+00:00
Inspelat webinar: Verkställande av strategi vid anpassning av PMO-hantering 2017-11-01T09:22:08+00:00