Utmaningar inom digitalisering 2017-11-01T09:22:05+00:00
Implementering av tjänstemodeller 2017-11-01T09:22:06+00:00
Tjänstemodeller – Guds gåva till tjänstehanteringen? 2017-11-01T09:22:06+00:00