Integrated Portfolio Mangagement Guide 2018-02-05T11:34:06+00:00
Inspelat webinar: The ”I” in IPM – Integration, insight & influence of dependencies 2017-05-22T11:40:44+00:00
Intervju: Volvo Cars om Integrated IT Portfolio Management 2017-11-01T09:22:05+00:00
Inspelat webinar: Ett exempel på modern Portfolio Management 2017-03-07T13:08:09+00:00
Hur hanterar man projektportföljen? 2017-11-01T09:22:07+00:00
Inspelat webinar: Anpassning av PMO för att stödja den bimodala modellen i syfte att driva på innovation 2017-11-01T09:22:08+00:00
Inspelat webinar: Verkställande av strategi vid anpassning av PMO-hantering 2017-11-01T09:22:08+00:00