Inspelat Webinar: Framgångsfaktorer för ett lyckat införande av GDPR

Inspelat Webinar: Framgångsfaktorer för ett lyckat införande av GDPR 2018-05-24T15:58:02+00:00

Project Description

GDPR | Inspelat Webinar

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ETT LYCKAT INFÖRANDE AV GDPR

– Erfarenheter, tips och lärdomar från verkligheten!

Datumet då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft närmar sig med stormsteg (25 maj 2018). De flesta organisationer är nu på väg att förbereda sina verksamheter, sina processer och sina IT-system utifrån de nya lagkraven. Vi genomförde ett webinar där vi bjuder på kunskap om själva införandet av GDPR. Se webinariet genom att fylla i formuläret nedan.

Under webinariet går vi igenom:

  • frågor verksamheter måste besvara
  • hur man delar upp GDPR projektet
  • hur man tar sig vidare till compliance
  • praktiska exempel

GDPR resan har bara börjat

Många har kallat in legalt stöd och organiserat sig i projekt av olika storlek, som hanterar de utmaningar som man har upptäckt. En sak är säker, GDPR ger stora möjligheter att kika på informationsbehovet inom verksamheten och säkerställa att processerna och de olika stödsystem verkligen är anpassade till faktiska behoven. Verksamhetsledningen har insett att detta är en verksamhetsfråga och att detta kan leda till en bättre dialog med kunderna.

Samtidigt finns det fortfarande organisationer som avvaktar. De vill se hur andra gör, så att de inte behöver göra samma misstag, men kan kopiera framgångsrika steg. Detta beror delvis på att ledningen inte har prioriterat rätt, att man underskattat fenomenet till att vara en IT-fråga eller att man helt enkelt saknar erfarenhet och kompetens. Vi har gjort en undersökning i vårt nätverk och inser att många skulle behöva en lite uppmaning och enkla kom-igång tips.

GDPR | Inspelat Webinar

Erfarenheter, tips och lärdomar från verkligheten!

Datumet då den nya dataskyddsförordningen träder i kraft närmar sig med stormsteg (26 maj 2018). De flesta organisationer är nu på väg att förbereda sina verksamheter, sina processer och sina IT-system utifrån de nya lagkraven.

Vi genomförde ett webinar där vi bjuder på lite kunskap om själva införandet av GDPR. Se det inspelade webinariet genom att fylla i formuläret nedan.

Under webinariet går vi igenom:

  • frågor verksamheter måste besvara
  • hur man delar upp GDPR projektet
  • hur man tar sig vidare till compliance
  • praktiska exempel

Ta del av konkreta tips
– se webinariet

Bengt Jidéus från byBrick Management arbetar dagligen med GDPR frågor hos våra kunder och delar med sig av sina lärdomar om hur man bör strukturera denna uppgift. I detta webinar kommer belyser han med praktiska exempel vilka frågor verksamheter måste besvara, hur man delar upp projektet och hur man tar sig vidare till compliance.

Se webinariet genom att fylla i formuläret intill

Project Details

Categories: