Inspelat webinar: The ”I” in IPM – Integration, insight & influence of dependencies

Inspelat webinar: The ”I” in IPM – Integration, insight & influence of dependencies 2018-05-24T20:41:46+00:00

Project Description

Se vårt inspelade webinar om Integrated Portfolio Management

I en studie som byBrick Management genomförde i vintras, drogs slutsatsen att många organisationer möts av utmaningar när de vill hantera sina olika portföljer. Om det nu är en applikationsportfölj eller en projektportfölj, CIO:er svarar att det inte alltid finns samtycke kring mätningar, prestandaindikatorer för ledningen, rapportering och uppföljning. Samtidigt påverkas beslutsfattandet av ännu flera aspekter, som oftast inte alltid finns med i dessa metoder för styrning. Det verkar som om att fler än en portfölj bör analyseras för att skapa verklig nytta, samt att kopplingen mellan dem olika portföljer kräver uppmärksamhet.

Verksamhetsanalytiker Simon Smith och Todd Sorenson diskuterade läget kring:
  • Behovet av att förbereda IT beslut med hjälp av portföljer
  • Insikten om relationer och sambandet mellan portföljer
  • Hur viktigt det är av att ha olika perspektiv när man bedömer framgång och resultat
  • Komplexiteten av beroenden mellan de olika aspekter när man vill förstå orsak och konsekvens
I en livlig diskussion, ledd av Ronald van Veen, kommer du lära dig om följande:
  • Vad som är viktigt när man vill mäta IT:s påverkan på verksamhetsnytta
  • Hur olika nyckeltal (KPI) kan stödja eller hindra beslutsfattandet
  • Vilken väg IT organisationen ska vandra när de vill fatta beslut om de initiativ som stödjer verksamhetens resultat
  • Exempel på situationer där den endimensionella tillvägagångssättet har visat begränsad effekt
  • Möjliga steg att ta för att påbörja förbättrad beslutsstöd

(Webinariet genomfördes på engelska)

Fyll i formuläret nedan:

Project Details

By: