Inspelat webinar: Verkställande av strategi vid anpassning av PMO-hantering

Inspelat webinar: Verkställande av strategi vid anpassning av PMO-hantering 2017-11-01T09:22:08+00:00

Project Description

Nedan kan du titta på ett inspelat webinar om ”Verkställande av strategi vid anpassning av PMO-hantering”.

Ange din e-postadress så skickar vi en länk där du kan titta på en inspelad version av webinariet.

Projektportföljhantering (PPM) och projektkontor (PMO) har ofta svårt att ge transparens till alla investeringsportföljer och projektportföljer. Även om traditionella PPM-verktyg har underlättat är de ofta mycket komplicerade och tungrodda. Dessutom fungerar dessa verktyg mycket ofta utifrån ett ”verksamhetsperspektiv” med hantering av budgetar och överskridelser.

Det finns ett ökat behov av en bättre anpassning

När världen blir allt mer digital och snabbrörlig finns ett ökat behov av en bättrePMO-anpassning till de strategiska kraven. Det är inte längre tillräckligt att hålla projekten inom tids- och budgetramarna – det är också nödvändigt att hantera fördelar, förändringar på marknaden samt ett framgångsrikt genomförande av strategin.

Det inspelade webbinariet hjälper dig att genomföra din strategi med bättre anpassning till alternativen för PPM och PMO. Webbinariet hjälper dig också att förstå hur framgångsrika organisationer tar nästa steg i mognadsprocessen genom att införa portföljhantering där strategiska affärsrelationer hanteras.