Inspelat webinar: Tjänstehantering – utmaningar och lösningar i en virtuell IT-miljö

Inspelat webinar: Tjänstehantering – utmaningar och lösningar i en virtuell IT-miljö 2018-05-24T20:57:18+00:00

Project Description

Det finns många utmaningar i dagens interaktion mellan verksamhet och IT. Medan organisationen vill ha en stabil och solid IT-leverans utan allvarliga störningar, dyker fler och fler nya krav upp med kort varsel. Nya idéer måste implementeras före slutet av veckan eftersom ledningen ser ett gyllene tillfälle.

Ekonomichefen inser också att den största delen av verksamhetsbudgeten används till att etablera nya IT-lösningar som är både oplanerade och oväntade. Han eller hon försöker förklara varför vissa investeringar är nödvändiga, men svaren är tekniskt komplicerade, ibland obegripliga och saknar anpassning till affärsmål.

Styrning av IT-investeringar är med andra ord ofta baserad på tekniska argument som endast ett fåtal i organisationen förstår eller vill förstå. Som en följd av detta känner sig resten av organisationen marginaliserad i processen, och missnöjet med leveranser och planer för IT-investeringar växer.

Dessa uppenbara problem är ofta orsaken till att både privata och offentliga organisationer kontaktar byBrick för rådgivning. Bristen på tjänsteorientering och tydliga beslutsstrukturer för tjänster – till skillnad från produkter, licenser och IT-prylar – bidrar ofta till att förklara röran.

Vad du kommer att lära dig

byBrick har erfarenhet av alla dessa ledningsfrågor och i detta inspelade webbinarium presenterar vi olika begrepp som bidrar till ett förbättrat beslutsfattande och en väl fungerande tjänstehantering. Det inspelade webbinariet belyser tjänsteorientering, en tjänstehanteringsmodell, roller och ansvar, liksom ett antal byggstenar för att leverera kostnadseffektiva IT-tjänster. Genom att titta på filmen får du praktiska verktyg som hjälper till att lösa problemen med tjänstehantering som omfattar både IT och organisation.

Webbinariet hölls på svenska.

Ange din e-postadress nedan så skickar vi en länk där du kan titta på webbinariet.

Project Details

Categories: