Inspelat webinar: ”Vilka förändringar innebär GDPR för min verksamhet?”

Inspelat webinar: ”Vilka förändringar innebär GDPR för min verksamhet?” 2018-05-24T20:43:22+00:00

Project Description

Förändringar GDPR | Inspelat webinar

”Vilka förändringar innebär GDPR för min verksamhet?”

Webinariet handlar om vad ni behöver göra för att anpassa er verksamhet mot de nya GDPR kraven. Det är hög tid att starta ett konkret projekt och driva det på ett korrekt och effektiv sätt om ni ska hinna bli klara i tid. Fyll i formuläret nedan för att se vårt kostnadsfria webinar

Varför är det så viktigt att komma igång?

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) kommer att träda i kraft den 28 maj 2018. Vi vet redan idag att det kommer att innebära behov av förändringar i flera delar av en organisation, att lagstiftningen måste tolkas emot den egna verksamheten, risknivåer värderas och bedömas och konkreta vägval måste göras. IT system och processer måste anpassas. Hur vi lever upp till kraven måste dokumenteras. Det är i högsta grad en verksamhetsfråga som bör hanteras av ledningen.

I ett webinar (lett av Ronald van Veen) som hölls den 8:e juni 2017 så belyste vår verksamhetskonsult Bengt Jidéus, tillsammans med Lars Melin från Advokatfirman Lindahl, frågan samt gav olika infallsvinklar.

Det här får du mer kunskap om:

  • Vad lagen innebär och vilka aspekter du ska tänka på ur ett juridiskt perspektiv
  • Hur lagen kommer att påverka dina nuvarande verksamhetsprocesser
  • Vilka förändringar som krävs i din organisation, nya roller och ansvar
  • Hur en sammanhållen syn på informationshantering kan ge konkreta förbättringar
  • Några exempel best practices kring detta område
  • Förslag på hur du kan lägga upp ditt GDPR compliance projekt
  • Hur visualisering kan hjälpa till att skapa kontroll, uppföljning och rapportering i arbetet

… samt få en bättre insikt i området med fokus på en pragmatisk hantering av frågan och att man faktiskt kan få stöd i att genomföra arbetet som krävs i tid och med ett bra resultat!

(Webinariet genomfördes på svenska)

Fyll i din e-mailadress nedan så skickar vi en länk:

Project Details

Categories: