Att utveckla din organisation till att arbeta med både DevOps och ITIL

Att utveckla din organisation till att arbeta med både DevOps och ITIL

ITIL Blogg Serie 3/3

DevOps blir alltmer populärt och det har bildats en känsla av brådska bland IT tjänsteleverantörer, de inte får missa detta tåg.De vill försäkra sig om att dom är på tåget och får nytta av denna nya arbetsmetod, innan verksamheten avfärdar dem som gammalmodiga, långsamma eller till och med överflödiga.

I mina tidigare bloggar om DevOps och ITIL har jag beskrivit möjligheten, ja kanske även nödvändigheten av att fortsätta använda sig av ITIL som best practice i den befintliga tjänsteleveransen.Samtidigt som man måste kunna tillgodogöra sig fördelarna med DevOps som är en kundorienterad, flexibel, innovativ och delvis automatiserad utvecklingsmetod.

Dessa två koncept är inte uteslutande. Tvärtom, jag är övertygad om att dessa är värdefulla komplement till varandra, och att båda kan dra nytta av de specifika bidrag den andra metoden har till de olika värdeaspekter av tjänstens livscykel.

DevOps and ITIL

Att skapa en kultur av både stabilitet och flexibilitet

En tjänst har en livscykel, detta faktum finns väl beskrivet i ITIL-litteraturen. Livscykelns olika faser bidrar alla till det slutgiltiga beviset att konceptet fungerar (proof of concept), nämligen tjänstedrift. För egentligen så levererar en tjänst enbart något värde när den är tagen i drift, när kunden kan nyttja tjänstens funktionalitet för att skapa resultat i sin verksamhet och uppnå den verkliga nyttan i affärsverksamheten. Alla andra livscykel-faser finns för att säkerställa en optimal leverans av tjänstens resultat i drift. Detta är det viktigaste direktivet för tjänsteleverantörer. Dock, så kan detta angreppssätt riskera /motverka en flexibel utveckling, särskilt när verksamheten inte har definierat tydliga krav, eller när själva införandet av en tjänst är begränsat i funktion eller tid, (en tjänst som ska leva under väldigt kort tid, t.ex. kopplad till en kampanj).

Det är därför den sedan länge definierade fokusen har legat på att leverera stabila tjänsteresultat, nu måste kompletteras och förstärkas med nya angreppssätt i form av en kundorienterad, flexibel och innovativ utvecklingsmetodik. En kulturförändring från stabilitet mot flexibilitet. Från att undvika fel och minimera risker till trial and error, från reaktiv kontroll till proaktiv initiativtagande med relativt ökända resultat.

Utveckla de personliga värderingarna i organisationen

Detta kräver att rätt människor är med. Detta ställer nya krav på organisationen, ledningen och medarbetarna. En kultur som i grund och botten drivs av stabilitetstänkande, med alla tillhörande attityder och beteenden, är fortfarande nödvändigt. Samtidigt som det behövs tillräckligt med medarbetare som kan tänka sig att axla det nya ansvaret, och dessutom en förståelse hos ledningen hur ett DevOps team fungerar och vilka egenskaper som är nödvändiga för dem som jobbar i dem.

Att veta att du har rätt personer i organisationen är mycket lättare om du kan identifiera de olika värderingar, behov och drivkrafter som behövs för framgång. Att identifiera dessa drivkrafter kan man enkelt göra genom att mäta dem på individuell och organisationsbasis med hjälp av Personal Values Assessments®. En sådan mätning visualiserar de värderingar och drivkrafter som finns idag i organisationen, samt hos dess medarbetare. Mätningen visar även den utvecklingspotential som finns hos medarbetarna, och ger därmed till verksamhetsledningen en möjlighet att synkronisera organisationens behov och ansvar med de anställdas individuella ambitioner.

Om du är nyfiken på dessa kulturella mätningar och/eller tjänsteutvecklings-metoder är du välkommen att skicka ett mail till Ronald Van Veen eller Mats Hultman

2017-12-08T13:42:30+00:00

Om författaren:

Professionell konsult med högsta ITIL-kvalifikationer inom service management som coachar både kunder och kolleger till topprestationer. Besök Ronalds LinkedIn-profil.