Komplexitetsägare

Komplexitetsägare 2017-11-01T09:21:04+00:00

Komplexitet är en stor utmaning för alla som hanterar IT i en organisation. Hur kan man stödja en verksamhet med rätt tjänster för rätt målgrupp med rätt kvalitet och till rätt kostnad?

Du behöver kunna hantera komplexiteten genom att hitta en balans mellan behovet av en stabil och kostnadseffektiv leverans av tjänster och förmågan att stödja verksamheten med nya digitala lösningar. Du behöver vara stabil, snabb och smidig. Och för att kunna hantera komplexiteten måste du ta itu med den och inte bara ignorera den.

Du behöver förstå och försöka hitta de bästa metoderna för effektiv hantering av faktorer som:

  • Tjänsteorientering
  • Portföljhantering
  • Styrning och förbättring
  • Tjänsteleverans och kvalitet
  • Verksamhetsmodell

Verksamheten förändras och du måste förändras med den. Genom att kontrollera dessa faktorer bygger du förtroende och anseende och kan börja tala om att skapa verkligt affärsvärde genom IT och digitala lösningar. När du fått kontroll på detta kan du flytta fokus till saker som ”Digital first”, värdeskapande och att förverkliga visioner. Du kan nu tryggt omarbeta strategier, resurser, taktiker, m.m. för att stödja en pånyttfödelse av verksamhet och tjänster i en digital värld. Utan att oroa dig för den dagliga verksamheten.

Relaterat innehåll

För en CIO är även ”inget val” ett val…

Som CIO eller IT-chef utsätts man för många val. Varenda dag, varenda timme. Verksamheten kräver nya funktioner i befintliga applikationer, de önskar att få tillgång till nya applikationer, cloud tjänster och tredjeparts produkter.   Det [...]

Införa tjänstemodeller – så gör du

En Guide då du ska införa tjänstemodeller När det uppstår kvalitetsproblem eller störningar i en tjänsteleverans beror det ofta på att det saknas en effektiv och ordentligt införd tjänstemodell. Och det drar ner kundnöjdheten, [...]

Load More Posts

Evenemang som kan intressera dig