Komplexitetsägare

Komplexitetsägare 2017-11-01T09:21:04+00:00

Komplexitet är en stor utmaning för alla som hanterar IT i en organisation. Hur kan man stödja en verksamhet med rätt tjänster för rätt målgrupp med rätt kvalitet och till rätt kostnad?

Du behöver kunna hantera komplexiteten genom att hitta en balans mellan behovet av en stabil och kostnadseffektiv leverans av tjänster och förmågan att stödja verksamheten med nya digitala lösningar. Du behöver vara stabil, snabb och smidig. Och för att kunna hantera komplexiteten måste du ta itu med den och inte bara ignorera den.

Du behöver förstå och försöka hitta de bästa metoderna för effektiv hantering av faktorer som:

  • Tjänsteorientering
  • Portföljhantering
  • Styrning och förbättring
  • Tjänsteleverans och kvalitet
  • Verksamhetsmodell

Verksamheten förändras och du måste förändras med den. Genom att kontrollera dessa faktorer bygger du förtroende och anseende och kan börja tala om att skapa verkligt affärsvärde genom IT och digitala lösningar. När du fått kontroll på detta kan du flytta fokus till saker som ”Digital first”, värdeskapande och att förverkliga visioner. Du kan nu tryggt omarbeta strategier, resurser, taktiker, m.m. för att stödja en pånyttfödelse av verksamhet och tjänster i en digital värld. Utan att oroa dig för den dagliga verksamheten.

Relaterat innehåll

Nya roller och avtal i samband med GDPR

Förberedelser inför GDPR.   I och med förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen blir våra organisationer utsatta för en del nya krav. En del av dessa förändringar har med själva organisationen att göra. Den nya förordningen kräver [...]

GDPR – Den nya dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen GDPR Den nya dataskyddsförordningen inom EU, GDPR, börjar gälla i Sverige under maj 2018 och den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL). Den kommer även att behöva kompletteras med nationella regler. Tack vare den digitala [...]

Load More Posts

Evenemang som kan intressera dig