Företagsledare

Företagsledare 2017-11-01T09:21:04+00:00

Som företagsledare är du alltid på jakt efter nya sätt att utveckla och förändra organisationen för att möta marknadens behov och dina ägares förväntningar. IT är avgörande för din framgång. Hur ska IT fungera optimalt för att stödja den affärsutveckling du strävar efter?

 

I dagens affärsmiljö är det tydligt att inga företag lyckas utan smidighet, snabbhet och inte minst innovation. Smidighet gör det möjligt för ett företag att ändra riktning som svar på skiftande marknadsförhållanden. Snabbhet gör att förändringen kan ske snabbt. Och innovation ger företag möjlighet att skaka om branschen genom att lansera nya processer, produkter och tjänster som förbättrar deras effektivitet, ökar vinstmarginalerna, gör befintliga köpare till förespråkare för företagets produkter och attraherar nya, långsiktiga kunder.

Förväntningarna på IT-organisationen handlar i dagsläget om var och på vilket sätt teknikomvandlingen kan påverka företagets resultat. De tre områden som företagsledare anser vara viktigast i detta avseende handlar alla om kundfokuserade innovationer. Det innebär:

  • Att underlätta för kunder att göra affärer med oss
  • Att berika vårt sätt att interagera med kunder och samarbetspartner
  • Att förbättra kundupplevelsen generellt

Men det är inte lätt att lyckas. Förändringstakten är högre än någonsin och teknikutvecklingen går i en rasande takt. Som företagsledare måste du förstå de nya möjligheterna, samtidigt som ditt företag ska kunna använda den nya tekniken och förändra verksamheten snabbt. Det ställer nya krav på alla i verksamheten, men kanske framför allt på IT-avdelningen.

Relaterat innehåll

Att visualisera uppfyllande av GDPR kraven

Visualisering av information - Användbart även i ett GDPR arbete Att visualisera viss information innebär att man får möjlighet att visa upp och åskådliggöra komplexa, flerdimensionella sammanhang och information via bilder, diagram eller animeringar. Genom att [...]

Har du koll på den digitala paradoxen?

Min sista dag i Almedalen deltog jag i ett intressant seminarium arrangerat av Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ. Tillsammans med ledare från HP, Business Challenge, Epicenter och SKI diskuterades paradoxen mellan digital innovation och kundorienterat [...]

När datorerna tar våra jobb skapar människan nya

"När datorerna tar våra jobb skapar människan nya" - Så lyder titeln på ett av de intressanta seminarier under Almedalsveckan som handlar om hur digitaliseringen möjliggör en helt annan nivå av automatisering. Sverige är ett [...]

Load More Posts

Evenemang som kan intressera dig