Företagsledare

Företagsledare 2017-11-01T09:21:04+00:00

Som företagsledare är du alltid på jakt efter nya sätt att utveckla och förändra organisationen för att möta marknadens behov och dina ägares förväntningar. IT är avgörande för din framgång. Hur ska IT fungera optimalt för att stödja den affärsutveckling du strävar efter?

 

I dagens affärsmiljö är det tydligt att inga företag lyckas utan smidighet, snabbhet och inte minst innovation. Smidighet gör det möjligt för ett företag att ändra riktning som svar på skiftande marknadsförhållanden. Snabbhet gör att förändringen kan ske snabbt. Och innovation ger företag möjlighet att skaka om branschen genom att lansera nya processer, produkter och tjänster som förbättrar deras effektivitet, ökar vinstmarginalerna, gör befintliga köpare till förespråkare för företagets produkter och attraherar nya, långsiktiga kunder.

Förväntningarna på IT-organisationen handlar i dagsläget om var och på vilket sätt teknikomvandlingen kan påverka företagets resultat. De tre områden som företagsledare anser vara viktigast i detta avseende handlar alla om kundfokuserade innovationer. Det innebär:

  • Att underlätta för kunder att göra affärer med oss
  • Att berika vårt sätt att interagera med kunder och samarbetspartner
  • Att förbättra kundupplevelsen generellt

Men det är inte lätt att lyckas. Förändringstakten är högre än någonsin och teknikutvecklingen går i en rasande takt. Som företagsledare måste du förstå de nya möjligheterna, samtidigt som ditt företag ska kunna använda den nya tekniken och förändra verksamheten snabbt. Det ställer nya krav på alla i verksamheten, men kanske framför allt på IT-avdelningen.

Relaterat innehåll

Utmaningen med fragmenterad tjänsteleverans – avsnitt 9

I det här avsnittet diskuterar Ronald van Veen och Vincent Westergren från byBrick Management utmaningen med en fragmenterad tjänsteleverans. Vincent har själv fått uppleva hur fel det kan bli då en tjänsteleverantör inte [...]

Digitalisering drivs av Digital Product Management

Del 1 av 3 Digitaliseringen är här. Utöver IT, är det ofta verksamheten själv som driver denna förändring. Nya affärsmodeller och interaktioner med marknaden och kunderna utvecklas. Dessa initiativ kräver ett ägarskap i organisationen [...]

Service management och co-creation – avsnitt 8

I det här avsnittet diskuterar Ronald van Veen och Vincent Westergren från byBrick Management tjänster som företag skapar där kunden själv är med och levererar tjänsten. Service Management och co-creation väcker viktiga [...]

Vikten av att skapa en kvalitetskultur

Känner ditt företag av den ökade globaliseringen, en accelererande utvecklingstakt och en hårdare konkurrens? Då är ni inte ensamma. Dessa faktorer påverkar de flesta branscher och utmanar företagen att bli mer flexibla och att [...]

Load More Posts

Evenemang som kan intressera dig