Del 1/3 – Definition av en outsourcing strategi

Del 1/3 – Definition av en outsourcing strategi

Bloggserie | Sourcing

I takt med att affärsverksamheten växer ökar komplexiteten i IS/IT och att upprätthålla kontroll över kvalitet och kostnad förvandlas till en mer påtaglig risk. Behovet av specifik kompetens och dedicerad styrning ökar, till kostnader som minskar kärnverksamhetens tillgängliga resurser. Outsourcing är svaret; genom att överlåta IS/IT miljön till professionella leverantörer garanteras skalekonomi och därmed rätt kompetens och standardprocesser till förutsägbara kostnader.

Outsource /aʊtˈsɔːs/

verb

outsourcing

Erhålla (vara eller tjänst) genom kontrakt med en extern leverantör

För att outsourcing ska bli framgångsrik krävs att levererade IS/IT lösningar och tjänster uppfyller affärsverksamhetens behov. Första steget i processen att outsourca är att identifiera din verksamhets utmaningar och behov samt reflektera över dessa utifrån krav på IS/IT. Kravspecifikationen du får fram definierar din outsourcingstrategi. Den strategi kommer sedan att hjälpa dig att mäta hur framgångsrik din outsourcing är.

Processen startar med att du besvarar några grundläggande frågor:

Vilka problem behöver jag lösa?

Att identifiera smärtpunkter i befintliga IS/IT lösningar och tjänster är en nyckel till att förstå de hinder verksamheten möter i att nå sina mål. Vilka applikationer fungerar bra? Vilka har konstant problem? Vilken kompetens behöver vi för att öka effektiviteten?

Vilken prestanda behöver jag?

Att matcha IS/IT prestanda till verksamhetens behov är viktigt för att säkra uppfattningen om en fungerande och effektiv IS/IT miljö. När kan medarbetare ringa för support? När är de mest kritiska perioderna för verksamhetsapplikationer? Vill vi ha leverantörens resurser på plats?

Vilken nivå av outsourcing vill jag åstadkomma?

Omfattningen av outsourcingen är vital för att säkra att nyckelkompetenser relaterade till verksamhetskritiska applikationer inte försvinner samt att verksamhetens teknologiska höjd bibehålls. Hur transparenta kan vi vara kring proprietära verksamhetsapplikationer? Finns det några där vi skall behålla hanteringen in-house och i så fall vilka?

Vad behövs för att bedöma outsourcingen som en framgång?

Naturligtvis måste mätbara mål definieras, relaterade till verksamhetens mål för att säkra att IS/IT miljön både är, och uppfattas som, en möjliggörare av verksamhetens framgång och inte ett hinder.

När du väl har etablerat din strategi kan du starta din selekteringsprocess. Hur du skall tänka när du väljer outsourcingpartner kan du läsa om i del 2 i bloggserien ”Att välja en sourcingpartner”.

2018-06-20T10:56:24+00:00

Om författaren:

Driven certifierad Program Manager som maximerar prestandan i teamet, når resultat och skapar värde för kunder genom att säkerställa kompetens och engagemang hos alla involverade. Besök Daniele's LinkedIn-profil.