Blogg

Blogg 2017-11-13T18:48:43+00:00
Vi lever i en tid då digital transformation är en av de viktigaste förändringarna för moderna företag. I vår blogg Transforming.Business förklarar vi hur företag och IT-chefer kan skapa framgång i den digitala transformationen.
Följ vår blogg genom att ange din e-postadress nedan. Vi kommer då att hålla dig regelbundet uppdaterad. 

Att visualisera uppfyllande av GDPR kraven

Visualisering av information - Användbart även i ett GDPR arbete Att visualisera viss information innebär att man får möjlighet att visa upp och åskådliggöra komplexa, flerdimensionella sammanhang och information via bilder, diagram eller animeringar. Genom att använda sig av visualisering så blir det enklare och tydligare att få en helhetsbild kring [...]

Har du koll på den digitala paradoxen?

Min sista dag i Almedalen deltog jag i ett intressant seminarium arrangerat av Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ. Tillsammans med ledare från HP, Business Challenge, Epicenter och SKI diskuterades paradoxen mellan digital innovation och kundorienterat kvalitetsarbete. Alla pratar om digitaliseringen men vad innebär den egentligen? Vilka beteendeförändringar innebär det när [...]

När datorerna tar våra jobb skapar människan nya

"När datorerna tar våra jobb skapar människan nya" - Så lyder titeln på ett av de intressanta seminarier under Almedalsveckan som handlar om hur digitaliseringen möjliggör en helt annan nivå av automatisering. Sverige är ett av de mest digitaliserade länderna i världen. Även om detta är en bra plats att [...]

Load More Posts