johan backman

About Johan Bäckman

Johan Bäckman is a lecturer and senior transformation developer at byBrick, with the purpose to create a better society through values. Johan is doing so by working successfully to create clarity and extraordinary results for individuals, groups and organizations.

Vad är värderingsstyrda organisationer?

”Om förändringstakten utanför företaget är högre än den interna, är det lätt att föreställa sig hur det kommer att sluta.”      / Jack Welch, GE I en alltmer osäker [...]

Vad är värderingsstyrda organisationer? 2018-05-24T22:05:22+00:00