Bengt Jideus

About Bengt Jideus

Mitt huvudfokus är förändringsarbete - grunden för strategi, teori, modeller och god praxis - att försöka skapa den önskade förändringen i kundens organisation i samarbete med ledning och medarbetare, att få det att hända. Besök Bengt's LinkedIn profil

Vad är verksamhetsutveckling?

Termen verksamhetsutveckling används ganska mycket i olika sammanhang. Men det finns en stor osäkerhet om vad det egentligen är och vad det betyder? Ett sätt att beskriva det är [...]

Vad är verksamhetsutveckling? 2018-06-11T12:48:41+00:00

Vikten av att skapa en kvalitetskultur

Känner ditt företag av den ökade globaliseringen, en accelererande utvecklingstakt och en hårdare konkurrens? Då är ni inte ensamma. Dessa faktorer påverkar de flesta branscher och utmanar företagen att [...]

Vikten av att skapa en kvalitetskultur 2018-03-16T10:33:06+00:00

Hur står det till med GDPR införandet?

Olika angreppssätt för att hantera GDPR i verksamheten I vårt arbete med att hjälpa några av våra kunder att försöka göra sig redo för att hantera den nya dataskydds-förordningen [...]

Hur står det till med GDPR införandet? 2018-01-15T15:11:27+00:00

Nya roller och avtal i samband med GDPR

Förberedelser inför GDPR.   I och med förberedelser inför den nya dataskyddsförordningen blir våra organisationer utsatta för en del nya krav. En del av dessa förändringar har med själva organisationen att [...]

Nya roller och avtal i samband med GDPR 2017-11-01T09:21:16+00:00

GDPR från ord till handling

Vi har tidigare berättat om att det kommer en ny dataskyddsförordning för personlig data och information, General Data Protection Regulation (GDPR), som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Vi ser att denna [...]

GDPR från ord till handling 2018-05-24T21:23:49+00:00

GDPR – Den nya dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen GDPR Den nya dataskyddsförordningen inom EU, GDPR, börjar gälla i Sverige under maj 2018 och den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PUL). Den kommer även att behöva kompletteras med nationella [...]

GDPR – Den nya dataskyddsförordningen 2017-11-01T09:21:20+00:00

Hur man ser till att förändringen blir verklighet?

För att se till att förändringen blir verklighet och faktiskt påverka en organisation, måste ledningen få med sig människorna i organisationen i processen. Att förstå hur människorna fungerar och förklara [...]

Hur man ser till att förändringen blir verklighet? 2017-11-01T09:21:25+00:00

Vad kännetecknar en framgångsrik förändringshantering?

Framgångsrik förändringshantering och affärsutveckling är starkt beroende av ledningsstöd. Det är viktigt att ledningen uppvisar ett engagemang för resten av organisationen och stödjer projektledarna hela vägen. Fokus på förändringshantering Det [...]

Vad kännetecknar en framgångsrik förändringshantering? 2017-11-01T09:21:25+00:00

Varför misslyckas så många förändringsprocesser?

Av alla förändringsprocesser som bedrivs i alla olika typer av organisationer är det bara cirka 55–60 % som lyckas nå sina avsedda syften och mål. I ett långtidsperspektiv är bara [...]

Varför misslyckas så många förändringsprocesser? 2017-11-01T09:21:25+00:00